Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Học ngành Ngôn ngữ Anh học viên được trang bị các kiến thức ngôn ngữ và văn hóa tiếng Anh và tiếng Việt; có kiến thức văn hóa, xã hội của các nước sử dụng tiếng Anh, chủ yếu là nước Anh và Mỹ; có sự hiểu biết lý luận của công tác dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa – xã hội…

Ngoài ra, sinh viên còn được chú trọng phát triển những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp như: sử dụng các kỹ năng giao tiếp vằng tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực đời sống xã hội và công việc hàng ngày; thực hiện các công việc văn phòng như soạn thỏa và quản lý các loại hồ sơ, tai liệu thông thường, các hợp đồng thương mại…

1. Chương trình đào tạo toàn khóa ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo trực tuyến (từ xa)

 TTTên môn ngành Ngôn ngữ AnhTín chỉ
Tổng
Học kỳ I18
1Tổng quan Internet và E- learning4
2Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin5
3Reading 1 (Đọc hiểu 1)2
4Nghe và Nói 1 (Nghe nói 1)2
5Writing 1 (Viết 1)2
6Communicative Grammar 1 (Ngữ pháp giao tiếp 1)3
Học kỳ II13
1Pháp luật đại cương2
2Tư tưởng Hồ Chí Minh2
3Reading 2 (Đọc hiểu 2)2
4Nghe và Nói 2 (Nghe nói 2)2
5Writing 2 (Viết 2)2
6Foreing Language 2 – Basic 1 (Ngoại ngữ 2 – Cơ bản 1)3
Học kỳ III19
3.1. Các môn học bắt buộc13
1Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
2Foreing Language 2 – Basic 2 (Ngoại ngữ 2 – Cơ bản 2)3
3Nghe và Nói 3 (Nghe nói 3 – Sơ bộ)2
4Viết 3 (Viết 3 – Sơ bộ)3
5Reading 3 (Đọc hiểu 3 – Preliminary)2
3.2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ6
1Pronunciation (Phát âm)2
2Introduction to Linguistics (Nhập môn Ngôn ngữ học)4
3Graphic Design (Đồ họa ứng dụng)2
Học kỳ IV17
4.1. Các môn học bắt buộc11
1Oral Translation 1 (Phiên dịch 1)2
2Foreing Language 2 – Basic 3 (Ngoại ngữ 2 – Cơ bản 3)2
3Nghe và Nói 4 (Nghe nói 4 – Độc lập)2
4Writing 4 (Viết 4 – Independent)3
5Reading 4 (Đọc hiểu 4 – Independent)2
4.2. Các môn học tự chọn: 06 tín chỉ6
1Communicative Grammar 2 (Ngữ pháp giao tiếp 2)2
2World Literature Survey (Khảo luận văn học thế giới)2
3English Teaching Methodology 1 (Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh 1)2
4Event Management (Tổ chức sự kiện)2
Học Kỳ V16
1Foreing Language 2 – Basic 4 (Ngoại ngữ 2 – Cơ bản 4)2
2Written Translation 1 (Biên dịch 1)2
3Nghe và Nói 5 (Nghe nói 5 – Nâng cao)2
4Writing 5 (Viết 5 – Advanced)3
5Reading 5 (Đọc hiểu 5 – Advanced)2
6Oral Translation 2 (Phiên dịch 2)2
7British Literature 1 (Văn học Anh 1)3
Học kỳ VI14
6.1. Các môn học bắt buộc12
1Writing 6 (Viết 6 – Proficient)3
2Reading 6 (Đọc hiểu 6 – Proficient)2
3Nghe và Nói 6 (Nghe nói 6 – Thành thạo)2
4Written Translation 2 (Biên dịch 2)2
5British Literature 2 (Văn học Anh 2)3
6.2. Các môn học tự chọn: 02 tín chỉ2
1Academic Writing (Viết học thuật)2
2Tiếng Việt thực hành2
Học kỳ VII14
7.1. Các môn học bắt buộc12
1American Literature (Văn học Mỹ)3
2Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu khoa học)3
3Web Design (Thiết kế web cơ bản)2
4Oral Translation 3 (Phiên dịch 3)2
5Written Translation 3 (Biên dịch 3)2
7.2. Các môn học tự chọn: 02 tín chỉ2
1English Teaching Methodology 2 (Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh 2)2
2Phân tích số liệu khoa học xã hội (SPSS)2
Học kỳ VIII7
1Khóa luận tốt nghiệp7
2Học học phần thay thế7
Specialized Translation (Dịch chuyên đề)3
World Literature (Văn học thế giới)2
Professional Communication (Truyền thông chuyên nghiệp)2
Tổng cộng:118

2. Đối tượng tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển không thi đầu vào đối với thí sinh như sau:

– Tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

– Tốt nghiệp trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành đăng ký (đã có bằng THPT hoặc được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định).

– Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành; tốt nghiệp đại học khác với ngành đăng ký.

 

Chương trình đào tạo ngôn ngữ anh

3. Tổ chức đào tạo

Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ, có tính chất liên thông; người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng; thời gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích lũy và số lượng tín chỉ phải học bổ sung của từng đối tượng cụ thể (Kế hoạch về thời gian đào tạo ngành ngôn ngữ Anh như sau: người tốt nghiệp THPT học 3,5 – 4 năm, người tốt nghiệp trung cấp học 2,5 – 3 năm, người tốt nghiệp cao đẳng học 1,5 – 2,5 năm, người có bằng đại học khác ngành học 2 – 2,5 năm).

4. Danh hiệu tốt nghiệp

 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Sinh viên tốt nghiệp được học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ

5. Thời gian và hình thức học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh luôn có nhiều cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn tại các công ty doanh nghiệp có yếu tốt nước ngoài hoặ có nhu cầu sử dụng tiếng Anh. Tham gia các hoạt động dịch thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, biên, phiên dịch viên Anh – Việt và Việt – Anh trong các cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế xã hội của Việt Nam và quốc tế. Giáo viên tiếng Anh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên điều tra xã hội học…

6. Thời gian và hình thức học

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: học 3.5 đến 4.0 năm.
 • Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: học 2.5 đến 3.0 năm.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành: học 1.5 đến 2.5 năm
 • Tốt nghiệp Đại học khác ngành: học 2.0 đến 2.5 năm

Loại hình đào tạo trực tuyến từ xa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vừa làm vừa học, tiết kiệm được thời gian tập trung đến trường. Sinh viên chủ động học tập theo sách, các học liệu, học trực tuyến trên mạng Internet hoặc các phương tiện hỗ trợ đi kèm. Thời gian tập trung ôn tập được ưu tiên bố trí vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

đại học trực tuyến ngành ngôn ngữ Anh

7. Địa điểm học

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Trường ưu tiên sẽ bố trí lớp ôn tập và thi tại Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn, hoặc sinh viên học ngành Ngôn ngữ Anh có thể tham gia ôn tập tại các địa điểm khác do trường tổ chức (nếu có nhu cầu).

8. Học phí ngành Ngôn ngữ Anh

Sinh viên có trách nhiệm đóng học phí theo từng đợt học trên cơ sở số môn học do sinh viên đăng ký và tham gia học, mức học phí từ 300.000đ/tín chỉ.

9. Hồ sơ nhập học Ngôn ngữ Anh

– Phiếu dự tuyển (Theo mẫu thống nhất chung của Trường);

– Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm/học bạ (bản sao có chứng thực);

– Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

– Bản sao có chứng thực bằng THPT hoặc giấy xác nhận hoàn thành các môn văn hóa Trung học phổ thông (yêu cầu đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp);

– 02 ảnh cỡ 3 x 4 chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

10. Phát hành và nhận hồ sơ học Ngôn ngữ Anh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

 • Số 83A Bùi Thị He,  KP1, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM – ĐT: (028) 37.909.800
 • Số 1A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Q. Gò Vấp, TP.HCM – ĐT: (028) 66.813.850
 • Giải đáp thông tin nóng qua số : 0979.953.763 – 0944.422.446 – 0944.422.447 – 0961.828.601
 • Phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 60.000đ/bộ hồ sơ (bao gồm phí hồ sơ và phí đăng ký dự tuyển)
 • Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2021
 • Khai giảng: được tổ chức định kỳ hàng tháng khi đủ số lượng học viên.

Đăng ký tư học ngành Ngôn ngữ Anh vấn tại: https://bachkhoasaigon.edu.vn/caodangdaihoc/

Fanpage Liên thông Cao đẳng – Đại học – Đào tạo trực tuyến: https://www.facebook.com/lienthong.daihoctructuyen

 

Xem thêm chương trình đào tạo đại học trực tuyến:

Gọi cho tôi

FanpageLiên hệ ZalopinterestĐăng ký hồ sơ